skip to Main Content

Het SPAT Project in Ethiopië

Het SPAT project is in 2009 in Ethiopië van start gegaan op initiatief van de Nederlandse stichtingen Lydia Zijdel Foundation en Respo International, met steun van de Windesheim Hogeschool uit Zwolle. De lokale uitvoering was in handen van de Ethiopische stichting Dires for Development, die het project tot op de dag van vandaag uitvoert in Ethiopië. Sport is een belangrijke focus van de stichting, het is hun missie om sport en bewegen te gebruiken als middel om de positie van mensen met een handicap in Ethiopië te verbeteren.

SPAT team in Ethiopië in 2021

SPAT aan het werk bij Alemachen Revalidatie centrum in Addis Ababa

Introductie video SPAT Ethiopië

Op dit moment zijn er twaalf SPATs in dienst bij Dires for Development en zij geven sportles op zestien scholen in en om Addis Ababa. Hiermee worden ongeveer duizend kinderen met een handicap per week bereikt. Daarnaast organiseren zij regelmatig evenementen in het teken van sport voor kinderen met een handicap, ten minste twee keer per jaar.

Vanaf maart 2020 heeft het project still gelegen vanwege de wereldwijde Corona pandemie. Veel scholen waren gesloten of hanteerden beperkingen met betrekking tot het geven van sportles. De SPATs hebben in deze periode gewoon doorbetaald gekregen. Vanaf december 2020 hebben zij hun werk weer opgepakt en is hun contract verlengd met een jaar. In het eerste kwartaal van 2021 zijn de scholen stap voor stap weer open gegaan en is het SPAT programma op de meeste scholen weer hervat.

Het plan was om in 2020 en 2021 het SPAT team uit te breiden en het programma ook te introduceren in verschillende regio’s van Ethiopië. Maar door de Corona pandemie hebben we deze plannen moeten uitstellen. Het project is grotendeels afhankelijk van inkomsten vanuit toerisme, en dat is volledig weggevallen. De focus ligt nu op overleven en het project in stand houden. Met dank aan een extra bijdrage van de Nederlandse stichting Vrienden van Effatha en van verschillende particulieren, lijkt dat in ieder geval tot 2022 te gaan lukken. Wij zijn daar erg dankbaar voor. Maar vanwege de omstandigheden hebben we wel moeten snijden in het personeelsbestand. We hebben afscheid moeten nemen van vrijwel al het ondersteunende personeel (managers, chauffeur, kok, etc). De SPATs coördineren het hele project nu zelf, dit is onderdeel van hun nieuwe taakomschrijving.

Ondanks alles blijven we niet stil zitten. In maart 2021 is dhr Anne Kuipers van Circusschool Hannes te gast geweest in Ethiopië. Hij is met het SPAT team aan de slag gaan om hun kennisniveau en vaardigheden op peil te houden. We hebben ook enkele workshops geven in het zuiden van Ethiopië met als doel om het project daar introduceren. Maar een structurele inzet van SPAT in de regio’s van Ethiopië kan pas doorgang vinden als de reiswereld weer op gang komt, en er ook weer inkomsten gegenereerd  worden ten behoeve van het project.

Doneren kan hier

Dankzij het SPAT project heeft een hele generatie van kinderen met een handcap in Ethiopië kunnen opgroeien mét sport en bewegen, iets wat allerminst gebruikelijk was. Help me om dit ook de komende jaren mogelijk te maken!

Back To Top