skip to Main Content

Het SPAT Project in Kenia

Het SPAT project in Kenia richt zich op de regio Kwale in het zuidoosten van het land. Het project wordt ingezet vanuit het Deaf Centre, een ontmoetingsplek voor doven dat daar in 2017 is gerealiseerd door de Nederlanse stichtingen Umoja en ‘t Groenland. Het centrum beschikt onder meer over een basketbalveld en er wordt een voetbalveld met een tribune aangelegd.

Het doel van het Deaf Centre is om onder meer via sport de positie van doven en slechthorenden in de omgeving te versterken. Vanuit deze visie is eind 2019 het SPAT project daar geïntroduceerd en worden er doorlopend dove jongeren opgeleid tot SPAT. Degene die er klaar voor zijn worden uiteindelijk gecertificeerd en kunnen zelfstandig aan de slag als sport instructeur. De opleiding wordt hoofdzakelijk verzorgd door dhr Anne Kuipers van Circusschool Hannes, en hij is daarbij geholpen door SPAT trainers uit Ethiopië. Twee keer is een team van dove SPATs in 2020 uit Ethiopië afgereisd naar Kwale om bij te dragen aan de opleiding. Er heeft veel uitwisseling van kennis en ervaring plaats gevonden tussen de SPATs uit Ethiopië en Kenia, het was een waardevolle ervaring voor iedereen.

Begin 2020 zijn wij begonnen met het verzorgen van sport activiteiten op scholen in de omgeving, maar dit werd helaas stil gelegd door de Corona pandemie. De scholen in Kenia zijn bijna een jaar dicht geweest. De opleiding is wel door gegaan; in maart en oktober 2020 zijn er teams vanuit Nederland in Kwale geweest om de SPAT’s op te leiden, in plaats van naar scholen te gaan zijn er sport activiteiten georganiseerd op het Deaf Centre voor volwassenen.

Begin 2021 zijn de scholen weer geopend in Kenia en is het SPAT programma weer hervat op scholen in de directe omgeving van Kwale. Het gaat om zowel reguliere scholen als dovenscholen en scholen voor kinderen met een lichamelijke en mentale beperking. De focus van het project ligt op het creëren van werkgelegenheid voor dove sportleraren in het bijzondere én reguliere onderwijs, dit moet de duurzaamheid van het project vergroten.

Naar verwachting kan de opleiding van de eerste lichting SPAT’s in de eerste helft van 2021 worden afgerond, en kunnen zij vervolgens structureel aan de slag op scholen in de omgeving. Wij zullen meteen aansturen op duurzame inbedding van het project door te proberen de SPAT’s op termijn in dienst te laten treden bij de scholen of andere organisaties in de omgeving.

In juni 2021 staat er een bezoek gepland van een groep dove en gebarentaalvaardige jongeren uit Nederland aan het SPAT project in Kenia. Het bezoek staat ook in het teken van een bredere kennismaking met de Deaf Centre en de regio Kwale.

SPAT team in Kenia in 2021

Opleiding van Dove SPAT’s in Kenia, door Dove instructeurs uit Ethiopië

Introductie film over het Deaf Centre in Kwale

Doneren kan hier

Het SPAT project is in 2019 geïntroduceerd in de regio Kwale in het zuidoosten van Kenia. Het is onze ambitie om de komende jaren de hele regio te bereiken met het project. Help ons mee deze ambitie te realiseren!

Back To Top