skip to Main Content

SPAT Project

SPAT staat voor Sport and Physical Activity Trainer en is gericht op het opleiden van mensen met een handicap tot sport- en spelinstructeur, en hen begeleiden naar banen in relevante sectoren. Het doel hiervan is om door middel van sport en bewegen bij te dragen aan de emancipatie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Het SPAT project werd in 2009 geïntroduceerd in Ethiopië en wordt daar tot op heden uitgevoerd door de Ethiopische stichting Dires for Development. In 2019 is het project in Kenia van start gegaan vanuit het Deaf Centre in Kwale, in het zuidoosten van het land.

The joy of movement

Sport heeft veel positieve effecten, maar het is vooral ook leuk om te doen. Plezier beleven aan sport en bewegen is iets waar ieder kind mee zou moeten opgroeien, met en zonder handicap. Vandaar dat de slogan van het SPAT project is: The Joy of Movement.

Inclusie en beeldvorming

De gedachte achter SPAT is dat sport en beweging bij uitstek een geschikt middel is om bij te dragen aan de emancipatie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Vaak heersen er in dergelijke landen negatieve vooroordelen ten aanzien van het hebben van een handicap. Het wordt gezien als een ‘straf van God’, en men gaat er vanuit dat je met een handicap bent veroordeeld tot de bedelstaf. Deze stigmatisering vormt voor deze doelgroep een grote belemmering om te participeren in de samenleving. SPAT gebruikt sport en bewegen om dit negatieve beeld tegen te gaan en concrete kansen te creëren in de sport- en onderwijssector.

Gewoonlijk werken de SPATs op scholen waar ze sportles geven aan kinderen met een handicap. Het is in menig ontwikkelingsland niet gebruikelijk dat kinderen met een handicap mee kunnen doen aan sportactiviteiten. Het SPAT programma maakt dit wel mogelijk. Naast alle voordelen van dien (ontwikkelen van motoriek, communicatie, leren samenwerken, etc.), zijn de SPATs voor de kinderen inspirerende voorbeelden van wat je kan bereiken in het leven, ondanks je handicap. Deze ‘rolmodel functie’ vormt een belangrijk onderdeel van de methodiek.

De SPATs zijn ook gekwalificeerd om sportles te geven aan kinderen zonder handicap en aan volwassenen. Ook voor hen zijn het inspirerende voorbeelden, en het geeft tegenwicht aan de heersende negatieve beeldvorming. Zelfs in het Westen zul je niet snel zien dat iemand met een handicap sportles geeft in het reguliere onderwijs. Dit maakt het project heel uniek.

Naast het geven van sportles, is het organiseren van inclusieve sportevenementen ook een belangrijk onderdeel van het project. Vaak wordt hiermee een grote doelgroep bereikt, en niet zelden komt er ook media op af. Het maakt het project zichtbaar op grotere schaal en dat draagt bij aan het creëren van een positieve beeldvorming in de samenleving.

Doneren kan hier

Het SPAT project is uniek in de wereld! Doneer en help mee om het project voort te zetten!

Back To Top