skip to Main Content

Terug in de tijd

Het SPAT project is in 2009 van start gegaan in Ethiopië op initiatief van de Nederlandse stichtingen Lydia Zijdel Foundation en Respo International, met actieve steun van de Windesheim Hogeschool uit Zwolle.

Lydia Zijdel is een expert op het gebied van sport voor gehandicapten, en in het bijzonder zelfverdediging. Lydia is zelf een rolstoelgebruiker en is de hoogst gegradueerde vrouw met een handicap ter wereld in de vechtkunst Aikido. Haar stichting heeft het SPAT programma ontwikkeld in samenwerking met Respo International, een organisatie gelieerd aan de Windesheim Hogeschool in Zwolle. Samen hebben zij in de periode 2009-2011 tweeëntwintig mensen met een handicap in Ethiopië opgeleid tot SPAT, waarvan de helft man was, en de helft vrouw. Zij werkten daarbij samen met verschillende Nederlandse partners waaronder Circus Hannes uit Vlaardingen en de CALO (opleiding beweegkunde en sport) uit Zwolle. Met name de CALO heeft een leidende rol gehad bij de de opleiding van de SPATs door docenten en studenten naar Ethiopië te sturen. De uitvoering van het project in Ethiopië was in handen van de Ethiopische stichting Dires for Development.

2011 - 2016

In de periode 2011 – 2016 werd het project uitgevoerd op in totaal 24 scholen voor speciaal onderwijs en 2 revalidatiecentra in en om Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. Er werden wekelijks ongeveer tweeduizend kinderen bereikt met het programma. Het project had destijds een grote impact op het leven van mensen met een handicap; dankzij het SPAT project is een hele generatie kinderen met een handicap opgegroeid mét sport en bewegen, iets wat allerminst gebruikelijk was in Ethiopië. Daarnaast werden er regelmatig grote evenementen georganiseerd die in het teken stonden van sport en bewegen voor mensen met een handicap, wat zorgde voor veel zichtbaarheid. Het project werd in deze periode in zijn geheel gefinancierd door Respo International, en begeleid door de Windesheim Hogeschool uit Zwolle.

2016 - 2019

In 2016 kwamen een aantal subsidies ten einde waardoor de inkomsten terugliepen. Hierdoor moest er fors worden gesneden in de uitgaven en liep de omvang van het project terug. Als gevolg hiervan werd een nieuwe strategie ingezet, namelijk die van sociaal ondernemerschap. Het doel hiervan was dat stichting Dires for Development niet meer alleen maar afhankelijk zou zijn van donaties en giften, maar ook hun eigen inkomsten zou gaan genereren. Een van de sociale bedrijven die werd gestart was de reisorganisatie ‘The Ethiopia Experience (TEX)’, die onder de vlag van Dires werd opgericht. Door het organiseren van reizen naar Ethiopië werd geprobeerd om inkomsten te genereren ten behoeve van het SPAT project. Stap voor stap is deze aanpak succesvol gebleken. Elk jaar kon Dires rekenen op meer inkomsten vanuit TEX en werd steeds minder afhankelijk van subsidies en giften.

2019

In 2019 vierde het SPAT project haar tienjarige bestaan met een conferentie en een festival Ethiopië. In dat jaar hield Respo International op te bestaan en heeft het moederbedrijf van The Ethiopia Experience, The Long Trail, de volledige verantwoordelijkheid voor de financiering van het project overgenomen. In 2019 kwam de helft van de financiering van de reisorganisatie TEX, en de helft vanuit donaties en giften. Met name de bijdrage van de stichting Vrienden van Effatha was essentieel.

In dit jaar werd het project ook geïntroduceerd in Kenia, in de regio Kwale in het zuidoosten van het land. Het project is daar specifiek gericht op Doven en slechthorenden en wordt uitgevoerd door The Long Trail in samenwerking met stichtingen Umoja Rijsbergen en ’t Groenland. Het wordt uitgevoerd vanuit het Deaf Centre, een ontmoetingsplek voor doven uit de hele regio, dat beschikt over een eigen guesthouse en een sportaccommodatie.

2020 - 2021

Door de corona crisis komen er geen inkomsten binnen vanuit toerisme, dit leverde een accuut probleem op voor het project in Ethiopië. Maar gelukkig kan deze periode worden overbrugd door een extra donatie van Vrienden van Effatha. Voor de toekomst zijn we op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. We mikken op een duurzame combinatie tussen het genereren van eigen inkomsten en het werven van donaties, zowel voor het project in Ethiopië en in Kenia.

Doneren kan hier

Het SPAT project bestaat in 2021 al twaalf jaar. Help mee om het project ook de volgende twaalf jaar voort te zetten!

Back To Top