skip to Main Content

SPAT Project partners

SPAT is een maatschappelijk project zonder winstoogmerk. Het wordt aangestuurd door de Long Trail, een sociale onderneming die gespecialiseerd is in onder meer het begeleiden van maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden. De financiering verloopt via de Nederlandse stichting Johan Wesemann Fonds, een charitatieve instelling die zich richt op het steunen van projecten voor mensen met een handicap. Zij ontvangen de donaties en beheren de gelden voor het project. Het Johan Wesemann Fonds kent een eigen bestuur en eigen statuten, en opereert onafhankelijk van alle uitvoerende partners. Zij zorgen ervoor dat alle donaties die worden gedaan 100% ten goede komen aan het project.

Andere partners zijn

Circusschool Hannes uit Vlaardingen is vanaf het begin bij het project betrokken. Zij hebben in de persoon van dhr Anne Kuipers een rol gespeeld bij de opleiding van de eerste generatie SPATs in Ethiopië in 2009, en coördineren nu de vervolgopleidingen en het trainen van nieuwe medewerkers.

De Kotobe Sports College in Addis Ababa is de enige academische sport opleiding van Ethiopië. Zij zijn actief bij het SPAT programma betrokken door te zorgen voor een formele opleiding van de SPATs. Dit moet gaan zorgen voor een betere doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. 

De Nederlandse onderwijsinstellingen ROC van Twente en CIOS Goes zijn trouwe partners van het SPAT project. Bijna jaarlijks komen zij met groepen studenten naar Ethiopië om het SPAT project te bezoeken en actief mee te doen aan de activiteiten. Soms wel met groepen van meer dan twintig personen. Het is zowel voor de studenten uit Nederland als voor de SPATs in Ethiopië elke keer een inspirerende ervaring. De studenten uit Nederland nemen sportmaterialen mee voor het project en financiële donaties, daarmee helpen zij het programma in stand te houden.

De Nederlandse stichting Vrienden van Effatha heeft in 2019 een deel van het SPAT programma in Ethiopië gefinancierd. Zij hebben ook hun steun toegezegd voor de periode 2020 – 2022, en hiermee is de financiering gedeeltelijk rond en kan het programma worden voortgezet. Deze steun is essentieel geweest voor het voortbestaan van het programma. 

In Kenia wordt het project gefinancierd en ondersteund door de Nederlandse stichtingen Umoja en ’t Groenland. Zij zijn initiatiefnemer van het Deaf Centre in Kwale, een ontmoetingsplek voor doven in het Zuidoosten van het land. Het betreft een prachtig complex met onder meer gastenverblijven, trainingsruimten, en een sportcomplex. Vanuit het Deaf Centre worden talentvolle doven en slechthorenden opgeleid tot volwaardige SPAT. De komende jaren worden zij in dienst genomen bij het Deaf Center als sportleraar, maar de bedoeling is dat zij doorstromen naar banen in de reguliere sport- en onderwijssector.

Doneren kan hier

Het SPAT project is samenwerking van verschillende lokale en internationale partijen. Help mee deze samenwerking voort te zetten!

Back To Top