skip to Main Content
SPAT Training In Kenia: 11 – 15 Januari 2021

SPAT training in Kenia: 11 – 15 januari 2021

In de eerste week van Januari zijn de scholen in Kenia weer open gegaan, nadat ze ongeveer tien maanden dicht waren geweest vanwege de Corona Pandemie.

Dit heeft het Deaf Centre in Kwale aangegrepen om het SPAT project weer te hervatten. Voor deze gelegenheid is Anne Kuipers, hoofd-opleider van het SPAT project, van 11-15 januari 2021 te gast geweest in Kwale. In deze week heeft hij de opleiding van het SPAT team voortgezet, zowel in theorie als in de praktijk.

De week begon met een bijeenkomst waarin de SPATs de activiteiten voor aankomende week gingen voorbereiden. Er stonden 4 scholen op het programma: de Kinarini Primary School, de Kwale Primary School, Kwale Deaf School, en de Kwale school for Mentaly disabled children. Een mooie mix van regulier en bijzonder onderwijs. Nadat het SPAT team de materialen had geïnspecteerd en de spelvormen had geoefend, zijn ze ter voet naar de scholen gegaan. Omdat de scholen nog maar net open zijn en ook wij weer op gang moeten komen, beperken we ons voorlopig tot scholen in de directe omgeving van het Deaf Centre.

Om de zichtbaarheid van het SPAT project te vergroten hebben we speciale t-shirts laten maken. Zo zijn de SPATs goed herkenbaar voor de kinderen op de scholen, en voor iedereen in de omgeving van Kwale. We merkten dat al veel mensen interesse toonden toen we met het SPAT team door Kwale liepen naar de scholen.

Op maandag en dinsdag stonden sportactiviteiten bij reguliere basisscholen op het programma (Kinarini en Kwale primary). De communicatie verliep letterlijk met handen en voeten, maar de SPATs waren goed in staat om hun aanwijzingen over te brengen. De kinderen waren zichtbaar gefascineerd door de dove SPATs en vonden het erg leuk om gebaren te maken. Ze toonden veel interesse in het maken van gebaren en communiceren met de dove SPATs, en dat is precies ook een van de doelstellingen van het project.

Op woensdag en donderdag werden respectievelijk de dovenschool in Kwale en de school voor verstandelijk gehandicapte kinderen bezocht door het SPAT team. De dovenschool was als een thuiswedstrijd, er werd vloeiend gecommuniceerd in gebarentaal. De dove kinderen waren zichtbaar geïnspireerd door de dove SPATs en stelden veel vragen over het project. Het was een goede kans om het Deaf Centre onder de aandacht te brengen. Menig doof kind gaf aan het Deaf Centre graag een keer te willen bezoeken, ze zijn van harte welkom!

De laatste uitvoering van de week was op de school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het was zeer indrukwekkend om te zien hoe ook kinderen met meervoudige handicaps helemaal opleven van sport activiteiten. Het was ook inspirerend om te zien hoe de dove SPATs in staat waren om goed te communiceren met de verstandelijk beperkte kinderen door het maken van gebaren. Wij weten uit ervaring dat dove instructeurs vaak beter in staat zijn om te communiceren met verstandelijk beperkte kinderen dan anderen. Visuele communicatie sluit vaak goed aan bij de leefwereld van de kinderen.

De komende maanden gaat het SPAT team door met het uitvoeren van sport activiteiten op scholen rondom het Deaf Centre. We beperken ons voorlopig tot scholen in de directe omgeving. In de loop van de komende maanden kan besloten worden om uit te breiden naar scholen die verder op liggen.

Het volgende bezoek van Anne Kuipers staat gepland voor de laatste week van februari. We verwachten dan weer een grote stap te kunnen maken m.b.t. de opleiding van de SPATs, als alles goed gaat zullen ze naar verwachting de eerste helft van dit jaar nog gecertificeerd worden en kunnen ze aan de slag als professionele SPAT. Wordt vervolgt!

Back To Top